Nutikas kliendikeskne majandustarkvara (ERP)

Allikas: Äri-IT Kevad 2020

Autor: Kätlin Piiskop, BCS Itera ärijuht

Ehkki ERP-süsteemid on kasutusel juba aastakümneid, tunnevad paljud ettevõtted väärtuse kasvu just kliendikeskse ERP-lahenduse kaudu.

Tark juht ei osta enam majandustarkvara (ERP) pelgalt hinna või funktsionaalsuste arvu järgi otsustades, vaid peab olulisemaks kõigi kasutatavate tarkvarade omavahelist suhtlusvõimet (integreerimisvalmidus), paindlikkust täienduste (äpid) lisamisel ning rahvusvahelist kogemust. See on vundamendiks hea teeninduse pakkumisel kasutajatele ja nende lojaalsuse säilitamisel konkurentsitihedal turul. Kliendid aga on üha nõudlikumad ja paremini informeeritud – nad teavad hästi, et neil on valikuid. Samuti ei ole lojaalsuskrediit eriti suur, kui neile ei pakuta korralikku teeninduselamust või imelihtsa kättesaadavusega tarbimisvõimalust.

Klient on kuningas, kes ühtlasi kujundab sinu majandustarkvara, esitades oma nõuded ettevõtte protsessidele ja teenuse-toote kättesaadavusele. Näitena võib siia tuua kliendiportaalid ja iseteeninduskeskkonnad, mida kaupmees peab võimaldama, kui tahab püsikliendi andmeid ja korduvoste tagada. Kuna inimesed veedavad väga palju aega nutitelefonis, siis on lojaalsusäpid samuti üks hea näide sellest, kuhu tuleb investeerida.

Selleks et tänapäeva tehnoloogia abil päriselt kliendi tähelepanu köita, tuleb tekitada temas elamusi, mida konkurendid ei paku, kasvõi pisikesi vauefekte. Näiteks digitaalsed peeglid rõivaäri proovikabiinis või jalamõõdu digituvastus koos sobivate jalavarjude pakkumisega jne. Võimalusi on tohutult palju igas tegevusvaldkonnas ja eristub see, kes pakub midagi uut, mitte ei käi teiste kannul.

Seega seisab kaupmees silmitsi päris parajate proovikividega. Näiteks on veebimüük avanud uued kanalid, kuid need võimaldavad ka konkurentidel kergemini uutele turgudele siseneda ja sinu kliente teenindada. Nii peavad turuliidrid oma positsiooni säilitamiseks eriti suure teadlikkusega pakkuma õigeid tooteid, õige hinnaga, õigetele klientidele ning õigel ajal ja kohas!

EXTENSION’ID EHK LAIENDUSED EHK ÄPID – HEAL LAPSEL MITU NIME

ERP-maailm liigub tehnoloogiliste muudatustega kaasa ja enam ei pea kliendi jaoks lisafunktsionaalsuse lisamine majandustarkvarasse olema midagi rohkemat kui äpi paigaldamine (install), just nagu nutitelefonis. Ebavajalikud funktsionaalsused saab samas lihtsalt eemaldada. Kunagi varem pole ettevõtete ERP-de ülesehitus olnud sedavõrd struktureeritud, et standardlahenduse baas Microsoft Dynamics 365 Business Cental jääb arendajatest puutumata ning kasutajapõhised täiendused lisatakse eraldi hallatavate äppidena.

  1. Microsoft AppSource’i keskkonnas on saadaval suur hulk sertifitseeritud äppe, mille on loonud paljud partnerid üle kogu maailma. Kui funktsionaalsuse kirjeldus vastab ootustele, siis on ainus vaev see endale installida. NB! Iga äpil on oma hinnapoliitika ja neid hoiab elus tootjast partner.
  2. Kui Appsource ei paku vajalikku täiendust, siis on ERP partneril võimalik luua kliendipõhine täiendus nagu vanasti, aga seda samuti äpina. Selline laiendus on kliendispetsiifiline ja hooldust pakub kliendi enda partner.

Kõik see tähendab veel suuremat paindlikkust lahenduse kujundamisel vastavalt spetsiifilistele vajadustele, et saada veel suurem konkurentsieelis majandustarkvara abil.

ERP peab olema sama nutikas kui telefon su taskus: lihtsasti täiendatav ja kasutatav igas seadmes, teiste lahendustega ühilduv, kuvama reaalaja infot ja olema kättesaadav seal, kus parasjagu on su kliendid.

EDUKAMAD ETTEVÕTTED INVESTEERIVAD JUST KLIENDILE SUUNATUD LAHENDUSTESSE:

  • E-poe integratsioon ERP-süsteemiga: info haldamine ja juhtimine toimub ühes kohas ning topelttööd ei tehta, seega klient ei pettu aegunud uuendamata info tõttu ja saab kiire ning oodatud teeninduse.
  • Kliendi iseteenindusportaalid: otsene kokkuhoid personalis, samas kasvab peale klientuur, kes eelistab ise oma tootekorvi registreerida ja makse sooritada, saades ka personaalset infot näiteks varasemate ostude ja kliendiprogrammide kohta.
  • Reaalaja ülevaade ehk juhtimistöölaud: aina aktuaalsemaks teemaks muutub kõigi protsesside ja andmete oleku jälgimine reaalajas, kuna see aitab operatiivsemalt reageerida ning hoida ära ebameeldivad üllatused.
  • Keskendumine prognoosimisele: nõudluse kasvatamine on kordi edukam, kui ettevõte tegeleb sisulise ja läbimõeldud prognoosimisega ja tal on selleks korralikud töövahendid ehk lahendused.
  • Andmevahetuse avatus: andmed on ettevõtte tähtis vara ja juhtimisotsuste alus ning mitte ainult sisemiseks kasutamiseks, vaid neid on vaja vahetada ka tarnijate ja eelkõige klientidega. ERP-lahendus loob selleks paindlikud eeldused.