BI mooduli kasutamine tegevuste planeerimiseks ja aruandluseks